Bod č. 31

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/92, Ing. Petrovi Dancákovi, zriadenie komunitného kompostoviska


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.