Bod č. 22

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2170/26, Doc. RNDr. Jozefovi Krištínovi CSc. a Zuzane Krištínovej, Bezekova ulica


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.