Bod č. 21

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1870/2 a parc. č. 1874/5, ulica Československých tankistov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.