Bod č. 32

Informácia o spracovanom územnoplánovacom podklade - Urbanistická štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy (po prerokovaní bodov 34, 35, 36, 37)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.