Bod č. 18

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu priestorov športovej haly CVČ Hlinícka 3 pre SSOŠ HOST


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.