BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. e

Informácia o vybavovaní sťažností a petícií občanov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021 a Informácia o vybavovaní sťažností rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.