BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 22.03.2018

  1. 1.Návrh na schválenie nájmu priestorov Zimného štadióna O. Nepelu v Bratislave a časti pozemku Kúpaliska Tehelné pole na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019 pre Slovenský zväz ľadového hokeja ako prípad hodný osobitného zreteľa

  2. 1a.Realizácia cyklotrasy na nábreží Dunaja

  3. 2.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  4. 3.Interpelácie

  5. 4.Rôzne

Informačné materiály

  1. a.Zmluva o vzájomnej spolupráci pri usporiadaní a organizovaní Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 v Slovenskej republike (Host city agreement)

    Materiály