BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 15

Návrh na schválenie alebo neschválenie zníženia nájomného v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 078305661200, ako prípadu hodného osobitného zreteľa, spoločnosti JOVIMAX real s.r.o., so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.