BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 33

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2435/142 a parc. č. 2522/64, v prospech spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.