Bod č. 30

Návrh na neprijatie ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR v Bratislave – objektov pohraničného opevnenia, k. ú. Devínska Nová Ves a k. ú. Záhorská Bystrica


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.