Bod č. 16

Informácia o neziskovej organizácii SRBB (Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o.) a prípadnej možnosti jej zrušenia, zlúčenia alebo presunu kompetencií na inú neziskovú spoločnosť v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 867/2017 bod 8 zo dňa 25. 05. 2017


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.