Bod č. 7

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.