Bod č. 24

Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku parc. č. 1812 a parkoviska nachádzajúceho sa na Šintavskej ulici, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.