BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 20

Návrh na uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0114-09-00, k. ú. Petržalka, pre ŠK DUNAJ, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.