Bod č. c

Informačný materiál o plnení opatrení k následnej finančnej kontrole č. 16/2014 dodržiavania VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 14/2012 o dani za ubytovanie, zameranej na ustanovenia § 7 VZN


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.