Bod č. 17

Návrh na vyhovenie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/1993 z 9.9.1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy "


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.