Bod č. 21

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2381/16, Petrovi Pčolinskému a Mgr. art. Ondrejovi Mázikovi - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.