Bod č. j

Informácia k pozastavenému výkonu časti uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 633/2016 časť B bod 2.1


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.