Bod č. i

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácií CVČ Hlinícká 3, Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.