Bod č. h

Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, nezvereného do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, prislúchajúceho k bytu č. 2 v bytovom dome Cyrilova 3 zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.