Bod č. g

Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Solivarská 9, Palkovičova 13, Pustá 1, Ľuda Zúbka 1, Studenohorská 24, Jána Smreka 20, Švabinského 22, Belinského 6, Lenardova 12, Nobelovo námestie 9, Vavilovova 16, Černyševského 37, Blagoevova 18, Smolenická 10, Ľubovnianska 16, Topolčianska 10 vlastníkom bytov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.