Bod č. 5

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj - rokovanie o bode vo štvrtok ako druhý po vystúpení občanov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.