Bod č. 40

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2243 a parc. č. 2244, do výlučného vlastníctva spoločnosti KOI CARP SLOVAKIA s.r.o. ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.