Bod č. 37

Návrh na odpísanie pohľadávok vo výške 29 163,78 Eur spoločnosti BRIXI, a. s., so sídlom v Bratislave, v sume 2 011,34 Eur spoločnosti CORA, s. r. o., so sídlom v Bratislave, v sume 61 624,01 Eur, spoločnosti MOTA, spol. s r. o., so sídlom vo Zvolene


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.