Návrh uznesenia

Návrh na odpísanie pohľadávok v sume 29 163,78 Eur spoločnosti BRIXI, a.s., so sídlom v Bratislave, v sume 2 011,34 Eur spoločnosti CORA, s.r.o., so sídlom v Bratislave, v sume 61 624,01 Eur, spoločnosti MOTA, spol. s r. o., so sídlom vo Zvolene

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
odpis pohľadávky spoločností:
1. BRIXI, a.s., Miletičova 23, Bratislava, IČO 36366978, v sume 29 163,78 Eur z dôvodu vymazania spoločnosti z obchodného registra;
2. CORA, s.r.o., Krížna 47, Bratislava, IČO 31372783, v sume 2 011,34 Eur z dôvodu vymazania spoločnosti z obchodného registra;
3. MOTA, spol. s r. o., Neresnická cesta 2366/55, Zvolen, IČO 31376282, v sume 61 624,01 Eur z dôvodu vymazania spoločnosti z obchodného registra.