Bod č. 27a

Zachovanie funkcie útulku pre opustené zvieratá na Rebarborovej č. 17 v Bratislave a zabezpečenie povinnosti hlavného mesta SR Bratislavy podľa zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.