Bod č. 1a

Plnenie uznesenia č. 606/2008 v znení uznesenia č. 107/2011: Uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta na vyplatenie účelovej dotácie na vybudovanie lodenice v Karloveskej zátoke


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.