Bod č. 10

Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.