Bod č. 32

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume 30 743,64 EUR - Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstva.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.