Bod č. 25

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka a k. ú. Lamač, do správy STaRZ-u


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.