Bod č. 22

Návrh na predaj pozemkov pod garážami v Bratislave, k. ú. Petržalka, vlastníkom stavieb – garáží na Námestí hraničiarov 8a a 8b


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.