Bod č. 19

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, spoločnosti KERKO, a. s., so sídlom v Košiciach


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.