Bod č. 14

Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní s Ministerstvom hospodárstva SR, so sídlom v Bratislave, o majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.