Bod č. o

Informácia o aktuálnom stave pripravenosti a vykonaných krokoch uvedených v koncepcii rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013-2025 časť: Rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry dopravnej siete električkových a trolejbusových tratí


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.