Bod č. 4

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 9379/3, Romanovi Achsovi - uznesenie nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.