Bod č. 1

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 12. 2015 a k 31. 1. 2016


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.