Bod č. i

Informácia o zasadnutí pracovnej skupiny a úprave vyhodnotenia k podnetu č. 12, navrhnutého do zmien a doplnkov územného plánu zóny Aktualizácia územného plánu zóny A6 Bratislava v znení zmien a doplnkov (Slavín)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.