Bod č. g

Informácia o vybavovaní sťažností a petícií občanov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022 Informácia o vybavovaní sťažností rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.