Bod č. 53

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie za sekciu správy nehnuteľností podľa prílohy č. 1


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.