Bod č. 44a

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Buková ulica, vo vlastníctve Ing. Jána Matušíka


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.