Bod č. 43

Návrh na kúpu stavebných objektov v areáli TJ Doprastav v Bratislave, k. ú. Nivy, od spoločnosti Grafen Au s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.