Bod č. 4

Návrh na obstaranie a čerpanie nového úveru a refinancovanie existujúceho úveru úverového rámca č .0339/20/80100 v roku 2023 pre hlavné mesto SR Bratislavu


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.