Bod č. 23a

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 78/2023 zo dňa 16. 02. 2023, ktorým bola schválená zámena nehnuteľností so Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.