Bod č. 20

Návrh na predaj pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, Komárňanská ulica, spoločnosti AlcaNivy, a.s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.