Bod č. 8

Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné spoločnosti mesta na rok 2024 (Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Technické siete Bratislava, a.s., Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.