Bod č. 47

Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to uznesenia č. 1011/2010 zo dňa 27. 05. 2010, uznesenia č. 287/2019 zo dňa 26. 09. 2019, uznesenia č. 1060/2021 zo dňa 18. 11. 2021, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.