Bod č. 43

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, Knižkova dolina, do správy mestskej časti Bratislava-Rača


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.