Bod č. 42

Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.