Bod č. 41

Návrh na zriadenie vecného bremena k časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12780/1 a nasl., „Predĺženie Tomášikovej ulice Bratislava, Vajnorská – Račianska“, s mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.