Bod č. 36

Návrh na kúpu umeleckých diel na Poštovej ulici v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, nachádzajúcich sa na pozemku parc. č. 21753/1, od mestskej časti Bratislava-Staré Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.